"A legvégén nem az fog számítani, hogy mennyi év volt az életedben, hanem, hogy mennyi élet volt az éveidben."
Abraham Lincoln

Melyiket igényeljem?

A nők 40 év után járó Kedvezményes öregségi nyugdíját, vagy a korhatár szerinti öregségi nyugdíjat?

Sok nyugdíjba készülő nőben merülhetnek fel a kérdések, hogy számára mi a kedvezőbb? A határozatban elismert 40 év szolgálati idő után járó Kedvezményes öregségi nyugdíj vagy kivárja a rá vonatkozó korhatárt, és akkor igényli az öregségi nyugdíjat?

A nők, a hatályos szabályozás szerint 2019-ben is változatlan feltételekkel igényelhetik a nők korkedvezményes nyugdíját, de meg kell szerezniük legalább 40 év jogosultsági időt.
Ez a saját jogú ellátás jelenleg korra tekintet nélkül igényelhető, de amint azt már az előbbiekben említettem, előírás a 40 év határozatban elismer szolgálati idő, és ezen belül 32 év keresőtevékenység megléte.
Kivéve azt az esetet, amikor az igénylő saját háztartásában tartósan beteg gyermeket nevelt, és erre tekintettel ápolási díjban részesült. (További kitétel, hogy a gyermekneveléssel szerzett szolgálati idő maximum 8 év lehet.)

Milyen jogviszonyok kerülnek beszámításra a Nők Kedvezményes öregségi nyugdíjának megállapításánál:
- munkaviszony, (közalkalmazotti, és kormánytisztviselői jogviszonyok is);
- vállalkozói jogviszony (egyéni, és társas vállalkozó);
- alkalmi munkavállalói jogviszony;
- gyermekneveléssel igazolható időszakok (TGYÁS, GYED, GYES);
- megbízási szerződés alapján szerzett szolgálati idő;
- ápolási díj (tartósan beteg gyermek ápolása esetén, amennyiben erről határozat született);
- magánkereskedő, kisiparos, GMK tag, stb.;
- hivatásos nevelőszülő;
- közjegyző, vagy ügyvédi közösség tagja;
- Szakmunkás tanulói évek alatt végzett gyakorlat, amennyiben az a hivatali nyilvántartásában megtalálható, egykori munkáltatói igazolással alá támasztható, vagy hitelt érdemlően tanúkkal igazolható.

Milyen típusú szolgálati idő nem kerül figyelembe vételre a Nők Kedvezményes nyugdíjának megállapításánál:
- passzív táppénz;
- álláskeresési járadék;
- 18 évet betöltött tartósan beteg hozzátartozó ápolása;
- megállapodás alapján vásárolt szolgálati idő;
- nappali tagozatos főiskolai vagy egyetemi évek, (Ha csak az érintett után nem fizettek TB járulékot.)
- szakmunkás tanuló (3 év iskolában töltött év);
- Fontos, hogy a nyugdíjba vonulás napján az igénylő nem állhat munkaviszonyban vagy egyéb biztosítási jogviszonyban. (Ez alól kivételt képeznek az egyéni és társas vállalkozók.)

Dolgozhat-e a Nők Kedvezményes nyugdíjában részesülő személy?
Természetesen igen, de kizárólag akkor nincs kereseti korlát az ilyen típusú ellátásban részesülő személy esetében, ha munkaviszony keretében van foglalkoztatva.
Amennyiben a Nők Kedvezményes öregégi nyugdíja mellet ön pl.: megbízási jogviszonyban áll, úgy a kereseti korlát 2019-ben a minimálbér szerinti: 18X149.000,-Ft. = 2.682.000,-Ft., ami jelen esetben azt jelenti, hogy a megbízási díjból származó jövedelme a kereseti korlátot nem érheti el, illetve azt nem haladhatja meg.

Melyik ellátás előnyösebb egy igénylő számára, akinek 2019-ben a Nők Kedvezményes nyugdíjjogosultsághoz szükséges feltételei fennállnak, (Pl.: 1955-ben született)?

Számos esetben előnyös a nők számára a korhatár elérését követően, öregségi nyugdíjba vonulni, mivel így (az élete során szerzett) összes jogviszonya szolgálati időként kerül beszámításra, bele értve a felsőfokú tanulmányokat, vagy szakmunkás/ipari tanulói időszakot, és az álláskeresési járadékot is. (Nyilván az életes során szerzett átlag feletti jövedelem magasabb összegű nyugdíjat eredményez, és mert 2013. januártól nincs járulék plafon.)
Előnyös ez azért, mert 40 év elismert szolgálati idő után az átlagkereset 80 %-a kerül beszámításra, és minden plusz év további 2% növekedést jelent.

Mivel nincs két egyforma ember, mint ahogy nincs két egyforma nyugdíjat igénylő életpálya sem, így számos esetben az vezet eredményre, ha a saját jogú nyugdíj igénylés előtt szakember segítségével előzetes nyugdíj elszámolást kér.
Így további életére biztosan egy megfontolt, határozott, döntést hoz arra vonatkozóan, hogy él-e az adott helyzetben a nyugdíjba vonulás lehetőségével (megszerzett 40 év szolgálati idő esetén) vagy további szolgálati idő gyűjtésével kizárólag a korahátár elérését követően kíván nyugdíjba vonulni?
Tekintettel arra, hogy a jövőre nézve nem tudható, hogy a Nők Kedvezményes öregségi nyugdíja a továbbiakban igényelhető-e majd, ezért mindenkinek saját érdeke egy számára kedvező nyugdíjba vonulási időpontot meghatározni.

Felhívjuk a Tisztelt Olvasók figyelmét, hogy cégünk személyes garanciát vállal a teljes körű szaktanácsadásra, és ügyintézésre.
A személyre szabott szaktanácsadás továbbra is 19.500,-Ft./alkalom.
A konzultáció történhet irodánkban, vagy akár az igénylők által megjelölt helyszínen, illetve távügyintézés keretében (függetlenül a feltett kérdések számától).
(Pl.: Melyik az előnyösebb az ön számára a Nők Kedvezményes (40 év) elismert szolgálati idő után járó Öregségi nyugdíj vagy a korhatár elérését követően igényelhető öregségi nyugdíj? A szaktanácsadások az érintett ügyben keletkezett valamennyi irat ismeretében történnek.)
Általános kérdések alapján a szaktanácsadás nem célirányos, hiszen nincs két egyforma nyugdíj ügy, úgy, mint ahogy két egyforma ember sem.
Az általános tanácsok a gyakorlatban csak abban az estben alkalmazhatók, ha a szakember az ügyben előzményként keletkezett valamennyi adatot megismert.

Ha az Ön ügyéhez szaktanácsra, vagy előzetes nyugdíj elszámolásra van szükség, és ezt jelzi a Kapcsolat oldalon, úgy 48 órán belül felvesszük Önnel a kapcsolatot.
Határidős (sürgős) ügyekben akár hétvégén is tudunk egyeztetési időpontot biztosítani. Budapesti irodánk szombati napokon is várja Önöket.
A teljes körű nyugdíj ügyintézés ügyvéd által megírt szerződés szerint történik.

Amennyiben cégünket bízza, meg nem kell azon aggódnia, hogy valóban az Önt meg illető nyugellátásban fog-e részesülni, és nyugdíjigénylésének ügyintézése nehézségek nélkül, zökkenőmentesen garanciális ügyintézés kereteiben zajlik-e.

Friss cikkeinket weboldalunkon, illetve aktuális nyugdíjkérdésekkel foglalkozó felvételeinket a weboldal video menüpontjában tekintheti meg!

Hivatali és nyugdíj ügyintézés magánszemélyek és cégek részére:
Szolgáltatások
Bízzon ránk mindent, amit a hivatalban kell elintézni, vagy onnan beszerezni!
Szatmáry Tünde Katalin: Hazai és Nemzetközi nyugdíjszakértő: +36-30-825-5476
(Hazai és nemzetközi nyugdíj ügyekben) Hétfőtől- Szombatig: 8:30tól - 18:30 ig.

Németh Ágnes: Hazai – Nemzetközi Társadalombiztosítási Hivatali ügyintéző: +36-70-590-6717

Várja megkeresésüket Társadalombiztosítási Egészségkárosodáson alapuló ellátások igénylése, és egyéb hivatalban intézhető ügyekben, (Tb ügyek, Közmű átírás, igazolások beszerzése, család támogatás, stb.) Hétfőtől- Szombatig: 8:30tól - 18:30 ig.

Szatmáry Tünde Katalin

Hazai és nemzetközi nyugdíjszakértő

Mobil: +3630-825-5476

Németh Ágnes

Hazai és Nemzetközi Társadalombiztosítási tanácsadó

Mobil: +3670-590-6717

© Az oldalon található szövegek szerzői jogvédelem alatt állnak! Felhasználásuk csak előzetes beleegyezésünkkel történhet.

Az ügyintézések során a nemzetközi adatvédelmi (Európai Uniós) jogszabálynak megfelelően a személyi adatokat az előírtak szerint titkosan kezeljük!

Látogatók száma: 129218