"A legvégén nem az fog számítani, hogy mennyi év volt az életedben, hanem, hogy mennyi élet volt az éveidben."
Abraham Lincoln

Nyugdíjat érintő változások, amelyek 2019. január 01-től léptek hatályba, de kevesen tudnak róla!

Amikor a kedves olvasó ezt a cikket olvassa – addigra remélhetőleg – minden érintett kézhez kapta azt a zöld színű igazolást, hogy a 2019 évben (a 2,7%-os emelést követően), milyen összegű nyugellátásban részesül, valamint a 2018 évben összességében milyen összegű ellátást folyósítottak a részére.

Erre azért van szükség, mert – az a nyugdíjas, aki a folyósított nyugellátás mellett 2018-ban munkaviszony keretében is dolgozott (a munkáltató által kiadott kereseti, és a Nyugdíjfolyósító Igazgatóság által kiküldött igazolás alapján) – tudja csak elkészíteni 2019 évben a Személyi Jövedelem Adóbevallását a 2018 évre vonatkozóan.
(SZJA bevallások jogszabályban előírt benyújtási határideje 2019. május 20.)

Itt szeretném felhívni a figyelmüket azoknak – aki csak nyugdíj, illetve nyugdíjszerű ellátásban részesültek –, és nem volt egyéb vagy munkavégzésből származó jövedelmük, hogy nekik nem kell SZJA bevallást benyújtani!

2019 évi Társadalombiztosítási közlöny jelentős változásokra hívja fel az állampolgárok figyelmét!
A HVG 2019-es különszáma, széles körűen – példákkal alátámasztva – vázolja a társadalombiztosítási, egészségügyi, nyugdíj, valamint családtámogatási jogszabályokat érintő változásokat.

2019-ben az 1955-ben született nők és férfiak igényelhetnek öregségi nyugdíjat.

Mit tehet az az igénylő, aki nem rendelkezik 15 év rész nyugdíjhoz szükséges a hivatal által határozatban elismert szolgálati idővel?

A hivatalban előterjesztett öregségi nyugdíj igényére (postai úton) egy elutasító határozatot kap. Ezt követően méltányosságból öregségi nyugdíj megállapítás iránti kérelmet terjeszthet elő az arra rendszeresített formanyomtatványon.

A kérelemben leírhatja részletesen nehéz életkörülményeit, betegségeit, gyógykezeléseit, stb….
A méltányossági nyugellátás megállapításában a lakóhely szerinti illetékes nyugdíj megállapító szerv az illetékes, (aki az ellenőrzési főosztály segítségével helyszíni környezettanulmány lefolytatást végezhet) az igénylő lakhelyén, annak érdekén, hogy meggyőződjön az igénylő által az igénylésben leírtakról.
Mit tehetnek, ha Önök nyugdíjasok, és alacsony összegű nyugellátásban részesülnek? Méltányossági alapon nyugdíj emelési kérelemmel élhetnek, amennyiben a havi folyósított nyugellátásuk a 2019- évben nem haladja meg a havi 90.000,- Ft-ot.

Előnyben részesülnek (a méltányossági alapon történő elbírálásnál azok), akik legalább az előírt 15 évből 7,5 év szolgálati idővel rendelkeznek, 70. életévüket betöltötték, férfiak, aki rendelkeznek legalább 35 év, nők esetén 30 év szolgálati idővel.

Az az igénylő is előnyben részesül, aki saját háztartásában vér szerinti vagy örökbefogadott kiskorú gyermeket nevel.

Új előírás 2019. januárt 1-től a nyugdíjalap meghatározásakor figyelembe kell venni a 2019. január 1. előtti az otthoni gyermekgondozási díjat (gyod), ha ez kedvezőbb a kérelmező számára. A gyod 2019. január 1-től kerül bevezetésre, és a beteg gyermek, otthon ápolása céljából folyósított összeg, amely bruttó 100.000.-Ft. (az ellátás minden évben jogszabályban előírtak szerint emelkedik majd a jövőben).
További új szabályként szerepel, hogy szolgálati időként kell figyelme venni ez év januárjától azt a fejlesztési foglalkoztatói díjat, valamint az ösztöndíj vendégoktatás időtartamát is, amennyiben az adott időre az előírt nyugdíjjárulék megfizetésre került.

2019. januártól változott az együttfolyósítási összeghatár, ami azt jelenti, hogy aki a saját jogú nyugdíj mellett elhunyt házastársa/élettársa után együtt kapta a saját jogú és özvegyi nyugdíjat. Így 2019-ben ez 93.540,- Ft-ra emelkedett. (2018-ban ez az összeg 91.080,- Ft. volt).
Fontos jogszabály (amely 2018. december 23-án lépett életbe), hogy a munkáltatónak/foglalkoztatónak a biztosítási jogviszonnyal, és kereseti adatokkal összefüggő iratokat igazolásokat, a biztosított nyugdíjkorhatár betöltését követően még 5 évig kell megőrizni!

Felhívom a Tisztelt Olvasók figyelmét, hogy minden egykori munkáltatótól kapott szolgálati időre vonatkozó, illetve jövedelmi /kereseti adatokra vonatkozó igazolást őrizzen meg, hiszen ez akár saját jogú, akár egy hozzátartozói ellátás igénylésekor az igénylőt igazolja és (segítségére lehet)!

Ajánlom figyelmükben aktuális nyugdíj kérdéseket érintő élő adásom 1-2 része megtekinthető a weboldalunk ►Videók menüpontja alatt.
Hivatali és nyugdíj ügyintézés magánszemélyek és cégek részére: ►Kapcsolat, ►Szolgáltatások

Bízzon ránk mindent, amit a hivatalban kell elintézni, vagy onnan beszerezni!

• Szatmáry Tünde Katalin: Hazai és Nemzetközi nyugdíjszakértő: +36-30-825-5476
(Hazai és nemzetközi nyugdíj ügyekben) Hétfőtől- Szombatig: 08:30-tól 18:30-ig.

• Németh Ágnes: Hazai és Társadalombiztosítási és Hivatali ügyintéző: +36-70-590-6717
Várja megkeresésüket Társadalombiztosítási és egyéb hivatalban intézhető ügyekben

• Tb ügyek, Közmű átírás, igazolás beszerzés, család támogatás,elveszett iratok felkutatás beszerzése…. nem ismerünk lehetetlent!

Hétfőtől- Szombatig: 08:30-tól 18:30-ig.

Szatmáry Tünde Katalin

Hazai és nemzetközi nyugdíjszakértő

Mobil: +3630-825-5476

Németh Ágnes

Hazai és Nemzetközi Társadalombiztosítási tanácsadó

Mobil: +3670-590-6717

© Az oldalon található szövegek szerzői jogvédelem alatt állnak! Felhasználásuk csak előzetes beleegyezésünkkel történhet.

Az ügyintézések során a nemzetközi adatvédelmi (Európai Uniós) jogszabálynak megfelelően a személyi adatokat az előírtak szerint titkosan kezeljük!

Látogatók száma: 120473