"A legvégén nem az fog számítani, hogy mennyi év volt az életedben, hanem, hogy mennyi élet volt az éveidben."
Abraham Lincoln

Hogyan lehet nyugdíjat igényelni a külföldön élő magyaroknak?

 

Milyen és mekkora összegű nyugellátásban részesülhet, Magyarországon kívül ha(külföldön) is munkavállalói jogviszonyban áll vagy állt?

Ahhoz hogy valaki (a jelenleg érvényben lévő jogszabályok szerint), hazai öregségi nyugdíjban részesülhessen – függetlenül attól, hogy férfi vagy női igénylőről van szó –, a korhatár betöltésen túl, rendelkezni kell a rész nyugdíjhoz 15, a teljes nyugdíjhoz 20 év megszerzett, és a hivatal által – határozattal – elismert szolgálati idővel.

Ha Ön, az öregségi nyugdíjigény benyújtásakor nem rendelkezik a fent említett magyar szolgálati idővel, akkor a jogosultság megállapításához az egyezményes vagy Európai Uniós tagállamban szerzett szolgálati időt beszámíttathatja.
(Ez azt jelenti, ha hiányzik a jogszabályban előírt 15, illetve a 20 év szolgálati időből, akkor a külföldön ledolgozott évek kiegészítésül szolgálhatnak.)

A nők 40 éves nyugdíj igényét is érvényesíttetheti, ha itthon illetve egy EU vagy társult országban megszerezte a kellő szolgálati időt.

A fentieken túlmenően, korkedvezményes nyugdíjigény is előterjeszthető, amennyiben az igénylő megfelel a speciálisan előírt feltételeknek, illetve egykori munkáltatója vissza igazolást küld a hivatal felé, a veszélyes munkakör betöltésének teljes időtartamára vonatkozóan.
(Pl.: Romániában ledolgozott bányász évek.)

Aki élete során, külföldön dolgozott, és jelenleg itthon (vagy külföldön él), és hazai nyugellátást szeretne igényelni, akkor az alábbiakra kell felkészülnie.

Ön az alábbiakat teheti, ha külföldön dolgozott!

Javaslom, hogy a külföldön kapott munkaszerződést, illetve munkáltatói igazolást (amely tartalmazza a biztosítási számát) gondosan őrizze meg.
Amikor „Adategyeztetési eljárás”-ra kap írásos tájékoztatót, és nyilatkozatot, akkor a külföldi munkáltató által kiállított okmányokkal keresse fel a hivatalt.
A hivatal megvizsgálja az eredeti iratokat, és hiteles másolatban átveszi a külföldi szerv igazolásait.
(Létfontosságú, hogy biztosítási számot tudjon közölni a külföldi szerv e szerint, tudja az igénylőt beazonosítani).

Ha az igénylő időközben magyar állampolgárrá vált, és esetleg nappali tagozaton folytatott felsőfokú tanulmányokat, a külföldi intézmény által kiállított főiskolai / egyetemi oklevelét, indexét, katona, és munkakönyvét, szakmunkás bizonyítványát is vigye magával.
Ilyen esetben a hazai hivatal, az ügyben érintett ország társszervével felveszi a kapcsolatot.

A külföldi társszerv, minden esetben visszaigazolást küld a hazai igazgatóságnak, a szolgálati idő, illetve a kérelmezett ellátásokkal kapcsolatban.

Leggyakrabban az Uniós tagállamokat érintő igények fordulnak elő jelentős számban.
Az Európai Uniót érintő (28 tagállam), és a társult országok között, az úgynevezett kétoldalú szociálpolitikai, és szociális biztonsági egyezmény elve érvényesül.

Speciális kétoldalú szociálpolitikai egyezmény: a magyar-szovjet.
Kétoldalú egyezmények: (részletei itt olvashatók)
https://www.onyf.hu/hu/158-dokumentum/nemzetközi-ügyintézési-tájékoztatók/kétoldalú-egyezmények.html

Ezek vonatkoznak az Európai Gazdasági Térség (EGT) államaira is.
(Izland, Liechtenstein, és Norvégia) 2006 óta, pedig Svájcra is.)

További koordinációs rendszereket alkalmaznak: Bulgária, Románia, és Horvátország esetében.
Természetesen a tagállamok, az igénylő által megszerzett szolgálati időt, – a nemzeti szabályok alapján – és az adott országban szerzett részarányos szolgálati idő után járó ellátást állapítanak meg, és folyósítanak az adott helyzetnek megfelelően.
(A koordinációs rendeletek vonatkoznak a menekültekre, a hontalanokra, és hozzátartozóikra egyaránt.)

Amennyiben az itthon megszerzett szolgálati idő 15, illetve 20 év, akkor az úgynevezett kettős megállapítás elve érvényesül, hiszen az igénylő megfelelt a nemzeti jogszabályban előírt feltételeknek.
Amennyiben az igénylőnek, a külföldi Európai Uniós tagállamban leigazolják a szolgálati idejét, – amiből kiszámolják, hogy mennyi lenne a teljes nyugdíj összege az adott tagállamban, az összesített szolgálati évek alapján, – majd ebből részarányosan kiszámítják az elméleti nyugdíj összegét, és ennek veszik az arányosított részét.
(Az igénylő részére, mindig a kedvezőbb ellátás kerül folyósításra.)
Minden esetben fontos az egy év, azaz a 365 nap igazolt tagállamban szerzett szolgálati idő.

A nyugellátások igénylésnek elbírálása során fontos a területi és a személyi elv, vagyis az adott ország az igénylővel szemben ugyan azokat a jogszabályokat alkalmazza, mint saját állampolgáraival szemben.
A hazai és a társ szervek közötti egyeztetés időigényes, ezért javaslom, hogy a külföldi országban kapott a munkáltatók által kiállított okmányokat, igazolásokat gondosan őrizzék meg, és a nyugdíj igénylés során mellékletként csatolják a nyugdíjigényléshez.
(Ezzel is elősegítve a szakhatósági szervezetek közötti együttműködést, illetve nyugdíjigénylésük gyorsabb elbírálását.)

A magyar szociális biztonsági kétoldalú egyezmények:
Ide tartoznak a következők: (a magyar – amerikai; a magyar – ausztrál; a magyar – kanadai; a magyar – szerb; és a magyar – szovjet és utód államai)

A felsorolt területen élők személyi és tárgyi feltételek alapján jogosultak saját jogú, illetve a hozzátartozói ellátás igénybevételére. Természetesen a jogszabályban előírt feltételek teljesülése esetén.
Pl.: Amennyiben valaki Hazánkban életvitelszerűen él, – és azt állandó lakcímmel tudja igazolni, – és itt kívánja igényelni a saját jogú, illetve adott esetben, a hozzátartozói ellátást, – az egyezményes országban kapott ellátást meg kell szüntetnie, – (és az adott országban folyósított ellátás megszűnését, hitelt érdemlően igazolnia kell!)
Kétoldalú egyezmények:
(https://www.onyf.hu/hu/uegyintezes/nemzetközi-ügyintézési-tájékoztatók.html)

Harmadik országban élők, nyugdíj jogosultsága

Ide soroljuk azokat az állampolgárokat, akik külföldön élnek, de nem tartoznak az Európai Unió, és a szociálpolitikai egyezmény hatálya alá sem.
A benyújtott igény, a magyar társadalombiztosítási jogszabályokban előírtak alapján kerül elbírálásra. (Pl.: Kína, Korea, stb.)

Mit tehetünk, ha nem értünk egyet a kézhez vett nemzetközi határozat tartalmával, nem értjük a határozat bizonyos részeit, illetve nem tudjuk miért lett ennyi a nyugellátás összege?

Először is próbáljuk meg értelmezni a határozat tartalmát, és ha ezt követően kérdéseink merülnek fel, akkor kérjük szakember segítségét.
Ha, a megállapító határozatban foglaltakkal nem ért egyet, és fellebbezéssel szeretne élni, ahhoz alapos indokok, és megfelelő dokumentumok, vagy egykori munkáltatói igazolások szükségesek.
A határozat kézhezvételét követően erre 15 nap áll rendelkezésre.
Amennyiben ezt a határidőt elhalasztotta úgy a későbbiekben új tény vagy körülmény felmerülése esetén alapos indok alapján felülvizsgálati kérelemmel, élhet.

A nyugdíjigény elbírálás a hivatal részéről, minden esetben több lépcsős hosszadalmas egyeztető eljárás, ezt az időt növeli, ha az igénylő nem rendelkezik olyan határozattal, amiben az összes eddigi szolgálati éveit, és kereseteinek adatait elismerték (előzmény határozattal).

Segítsük az ügyintézési folyamatot elő azzal, hogy a nyugdíjigény benyújtásakor minden rendelkezésre álló dokumentumot, bizonyítványt, munkakönyvet csatoljunk a beadványhoz.
Bízhatjuk szakemberre is a teljes ügyintézést, aki meghatalmazással intézkedhet helyettünk, levéve a több körös ügyintézési folyamat terheit a vállunkról, főleg ha Ön jelenleg is külföldön él, dolgozik, és ezért többször nem tud haza utazni az ügyeit elintézni.
Így a szakszerű ügyintézésnek köszönhetően, biztosan annyi összegű nyugellátás kerül megállapításra amennyire valóban jogosult.

Országonként külön tájékoztató készült az érvényben lévő feltételekről.

Minden esetben, a Budapest, VIII. kerületi járási hivatal Nemzetközi nyugellátási osztály az illetékes elbíráló szerv Magyarország egész területén!
Címe: 1081 Budapest Fiumei út 19/A.

Külföldön élő magyarok részére táv szaktanácsadás, illetve táv ügyintézés lehetősége biztosított, így gondolva azokra, akik nem tudnak a magyar nyugdíjuk ügyintézése céljából hazautazni.
Pontos, szakszerű és személyes igényéhez igazodva biztosítjuk a külföldön élő magyarok számára a teljes körű nemzetközi nyugdíj ügyintézést. Bízza nyugdíj ügyét szakemberre így pontosan annyi ellátásban fog részesülni amennyi önt valóban megilleti!

Az elfoglalt és külföldről haza utazó ügyfeleket szombati napokon is tudjuk fogadni, előre előjegyzett időpontban. Garanciális ügyintézés, számtalan elégedett ügyfél, írásos referenciája bennünket igazol.
Szatmáry Tünde Katalin: Hazai és nemzetközi nyugdíjszakértő:+36-30-825-5476
(Hazai és nemzetközi nyugdíj ügyekben) Hétfőtől- Szombatig: 830 -tól – 1830 -ig.

Németh Ágnes: Hazai- nemzetközi Társadalombiztosítási és Hivatali ügyintéző:
+36-70-590-6717
Várja megkeresésüket Társadalombiztosítási és egyéb hivatalban intézhető ügyekben!
(Tb ügyek, Közmű átírás, igazolás beszerzés, család támogatás,) stb.
Hétfőtől- Szombatig: 830 -tól – 1830 -ig.

Szatmáry Tünde Katalin

Hazai és nemzetközi nyugdíjszakértő

Mobil: +3630-825-5476

Németh Ágnes

Hazai és Nemzetközi Társadalombiztosítási tanácsadó

Mobil: +3670-590-6717

© Az oldalon található szövegek szerzői jogvédelem alatt állnak! Felhasználásuk csak előzetes beleegyezésünkkel történhet.

Az ügyintézések során a nemzetközi adatvédelmi (Európai Uniós) jogszabálynak megfelelően a személyi adatokat az előírtak szerint titkosan kezeljük!

Látogatók száma: 129215