"A legvégén nem az fog számítani, hogy mennyi év volt az életedben, hanem, hogy mennyi élet volt az éveidben."
Abraham Lincoln

Adategyeztetés

Adategyeztetési eljárás, ami minden korosztályt érint.

Miért fontos, hogy részletesen egyeztessük szolgálati időnket, és kereseti adatainkat a hivatallal? Magyar Államkincstár- Országos Nyugdíjbiztosítási Főigazgatóság (ONYF) hivatalból, az 1955-től öt éves korcsoport szerint 2019.12.31.-ig 1964-es korosztálynak küldött (értesítő) felszólító levelet, illetve kimutatást arra vonatkozóan, hogy személyre szabottan milyen szolgálati idő, és milyen nyugdíjjárulék köteles béradatokat tart nyilván az érintettről. 2020. január 1.-től a hivatal csak a nyugdíj korhatár betöltése előtt három évvel kezdeményez adategyeztetésre irányuló eljárást.

Fontos, hogy kérelemre kortól függetlenül bárki kezdeményezhet adategyeztetést, aki kíváncsi arra, hogy mennyi elismert szolgálati idővel rendelkezik, mennyi volt (a kezdetektől) a nyugdíjjárulék köteles jövedelme, és a munkáltatója teljesítette-e adatszolgáltatási, valamint fizetési kötelezettségét?

A hivatal célja, hogy nyugdíjba vonuláskor az igénylőnek a jogerős határozatban elismert szolgálati idő és béradatok alapján kerüljön megállapításra a nyugdíja.

Sok érintet az adategyeztetés során szembesül azzal a ténnyel, hogy munkáltatója nem teljesített adatszolgáltatást, nem jelentette be a munkavállalót, és vélelmezhetően nem fizette be utána a jogszabályban előírt nyugdíjjárulékot. Ilyenkor az igénylőt terheli a bizonyítás ténye, amely történhet munkaszerződéssel, bérjegyzékkel vagy egykoron kiállított munkáltatói igazolással, esetleg két tanúval történő bizonyítási eljárás keretében

A hivatal felhívja az ügyfelek figyelmét, hogy azért fontos az adategyeztetési eljárás, mert az eljárás során elismert szolgálati idő, és jövedelmi adatok minden típusú nyugellátás alapjait képezik - saját jogú nyugdíj, hozzátartozói nyugellátások- özvegyi nyugdíj és árva ellátás stb.

Melyek az adategyeztetési eljárás lépcsőfokai?

Felmerülhet önben a kérdés, hogy mit tehet, amennyiben nem érti, vagy nem látja át a hivatal által küldött végzést?

Amikor a végzéshez tartozó kimutatást kézhez veszi az érintett, részletes áttanulmányozás válik szükségessé, sok esetben az átlag állampolgár nem is tud kiigazodni a kimutatáson.

Javasoljuk, forduljon szakemberhez, hiszen minden esetben jogerős határozattal zárul az eljárás, ezért kiemelt jelenősége van az elismert bér, és szolgálati idős adatoknak! Fontos hogy, minden igénylőnek annyi szolgálati idő és béradat kerüljön elismerésre a határozatban, amelyet valóban megszerzett.

Milyen iratok szükségesek az adategyeztetési eljáráshoz?

Munkakönyv, katonakönyv, leckekönyv diploma, munkaszerződések, munkáltató által kiadott M/30.-as igazolások, amelyek 1988.-tól éves bruttó nyugdíj járulék köteles kereseti adatokat tartalmaznak.

A hivatal kizárólag eredeti, közjegyző, illetve Kormányablak által hitelesített igazolásokat fogad el, egyéb fénymásolatokat nem!

Az adategyezetési eljárás után hozott határozat tartalmazza, az öregségi nyugdíjhoz szükséges és elismert szolgálati időt, a nők kedvezményes nyugdíjához (40 évéhez) figyelembe vett szolgálati időt, 1988-tól 2019.-ig terjedő időszakra, éves bontásban a béradatokat

A határozat postai úton illetve ügyfélkapun keresztül kerül megküldésre az érintett részére.

A határozat kézhezvételétől számított 15 napon belül jogorvoslatra van lehetőség.
A fellebbezésnek megalapozottnak és jogszerűnek kell lennie.

Szatmáry Tünde Katalin

Hazai és nemzetközi nyugdíjszakértő

Mobil: +3630-825-5476

Németh Ágnes

Hazai és Nemzetközi Társadalombiztosítási tanácsadó

Mobil: +3670-590-6717

© Az oldalon található szövegek szerzői jogvédelem alatt állnak! Felhasználásuk csak előzetes beleegyezésünkkel történhet.

Az ügyintézések során a nemzetközi adatvédelmi (Európai Uniós) jogszabálynak megfelelően a személyi adatokat az előírtak szerint titkosan kezeljük!

Látogatók száma: 129209